12 V IN-LITE-SYSTEMET

In-lite-systemet ansluts till 12 V lågspänning. Detta innebär att 230 V ström från

eluttaget omvandlas till 12 V med hjälp av en transformator. Detta är en säker

spänning, som gör in-lite-belysningen enkel att ansluta och flytta själv.

Se vilka systemkomponenter du behöver för att installera in-lite-systemet.

 

till systemet   Kies är en hub   Gör en belysningsplan   Att göra en kabelplan

 

 

 

INSTALLATION TRANSFORMATORERVisste du att

Du med in-lite-systemet kommer aldrig att få kortslutning hemma.
Om en armatur mot förmodan skulle gå sönder, kommer alla andra lampor att fortsätta lysa.
Om en kortslutning uppstår i systemet, kommer transformatorn att kortslutas
och jordfelsbrytaren i huset löser därmed inte ut.


 
 

 

CC-2 kabelkopplingar och förlängingskabel

Förutom de grundläggande delarna för ett fungerande in-lite-system, erbjuder vi även ett antal praktiska extra systemkomponenter. Så att du, med hjälp av kabelkopplingarna, enkelt kan göra en eller flera kabelförgreningar för att dra kabeln längs de olika armaturerna. Och om du vill placera en lampa längre från 12 V-kabeln, använder du en förlängningskabel. Förlängningskablar finns i längderna 1, 2 och 3 meter. Dessa placeras mellan armaturens och Easy-Locks mini-connector.

easy-lock & cc-2 kabelkoppling

Easy-Lock och CC-2 kabelkoppling ansluter du i en handvändning. Med hjälp av en kabelklämma placeras kabeln i kontakten. Genom att vrida fast locket, trycks kontakterna in i kabelns isoleringsmaterial. På så sätt uppstår en solid koppling. Tack vare den speciella gelen i kontakten, skyddas kopplingen mot fukt och annan yttre påverkan. Kabelmantelns konstruktion gör att kabeln inte skadas. Det betyder att Easy-Lock och CC-2 utan problem kan flyttas och du kan när som helst ändra din belysningsplan.

 Easy-Lock mit jeder Leuchte

Der in-lite Easy-Lock-Stecker wird standardmäßig mit jeder in-lite-Leuchte geliefert.
Mit diesem Stecker können Sie jede in-lite-Leuchte an jeder Stelle des Hauptkabels anschließen.

Back to top