PLUG & PLAY

In-lite-systemet ansluts till 12 V lågspänning. Detta innebär att 230 V ström från

eluttaget omvandlas till 12 V med hjälp av en transformator. Detta är en säker

spänning, som gör in-lite-belysningen enkel att ansluta och flytta själv. Titta på denna

introduktionsfilm för mer information.

 

 

 

TRANSFORMATORS

HUB-50 & HUB-100

HUB-50 och HUB-100 är standardtransformatorerna i vårt sortiment. De styrs med en touch knapp och till transformatorerna kan 50 VA eller 100 VA anslutas. Detta kan fördelas över två kabelingångar, men observera att dessa inte kan styras oberoende av varandra.

Mer HUB-50 & HUB-100
SMART HUB-150

SMART HUB -150 styrs via in-lite-appen. Till transformatorn ansluts maximalt 150 VA-armaturer. Dessa kan fördelas över tre kabelingångar, som kan styras oberoende av varandra.

Mer SMART HUB-150

Skydda transformatorn

PROTECTORS är tillverkade av högvärdig plast och utvecklade för att skydda transformatorerna SMART HUB-150, HUB-50 och HUB-100 som inte installerats på en övertäckt plats mot alla typer av nederbörd.

 Visste du att

Du med in-lite-systemet aldrig kommer att få kortslutning hemma. Om en armatur mot förmodan skulle gå sönder, kommer alla andra lampor att fortsätta lysa.
Om en kortslutning uppstår i systemet, kommer transformatorn att kortslutas och jordfelsbrytaren i huset löser därmed inte ut.


INSTALLATION TRANSFORMATORER

 

 

 
 

 

CC-2 kabelkopplingar och förlängingskabel

Förutom de grundläggande delarna för ett fungerande in-lite-system, erbjuder vi även ett antal praktiska extra systemkomponenter. Så att du, med hjälp av kabelkopplingarna, enkelt kan göra en eller flera kabelförgreningar för att dra kabeln längs de olika armaturerna. Och om du vill placera en lampa längre från 12 V-kabeln, använder du en förlängningskabel. Förlängningskablar finns i längderna 1, 2 och 3 meter. Dessa placeras mellan armaturens och Easy-Locks mini-connector.

easy-lock & cc-2 kabelkoppling

Easy-Lock och CC-2 kabelkoppling ansluter du i en handvändning. Med hjälp av en kabelklämma placeras kabeln i kontakten. Genom att vrida fast locket, trycks kontakterna in i kabelns isoleringsmaterial. På så sätt uppstår en solid koppling. Tack vare den speciella gelen i kontakten, skyddas kopplingen mot fukt och annan yttre påverkan. Kabelmantelns konstruktion gör att kabeln inte skadas. Det betyder att Easy-Lock och CC-2 utan problem kan flyttas och du kan när som helst ändra din belysningsplan.

 Easy-Lock mit jeder Leuchte

Der in-lite Easy-Lock-Stecker wird standardmäßig mit jeder in-lite-Leuchte geliefert.
Mit diesem Stecker können Sie jede in-lite-Leuchte an jeder Stelle des Hauptkabels anschließen.

Back to top