System - Transformator

Hur monterar och installerar jag transformatorn?

På sidan ”installationstips” finns all information om att installera våra transformatorer. Välj rätt transformator och ladda ned bruksanvisningen för mer information. Vi understryker att alla HUB-transformatorer alltid måste monteras på en plats som är skyddad mot nederbörd. Använd en (SMART) HUB PROTECTOR om detta inte är möjligt. Korrekt efterlevnad av dessa anvisningar bidrar till en ännu längre livslängd för produkterna, som levereras med 5 års garanti som standard.

Fungerar rörelsedetektorn även under dagtid?

HUB 50/100-transformatorerna har en ljussensor som automatiskt tänder belysningen när det blir mörkt. SMART HUB-150 saknar ljussensor, och har i stället ett astronomiskt kopplingsur som tänder belysningen när solen har gått ned. Rörelsedetektorn MOVE till HUB-50/100 använder ljussensorn och fungerar därför inte under dagtid. Rörelsedetektorn SMART MOVE till SMART HUB-150 har en egen ljussensor. Alla in-lites rörelsedetektorer fungerar alltså endast när det är mörkt. Läs mer om detta på sidan Installationstips eller se bruksanvisningen för respektive rörelsedetektor.

Hur ställer jag in timern på transformatorn?

HUB-50 och HUB-100 har touchkontroll för att ställa in timern. Timern på SMART HUB-150 kan endast ställas in via in-lite-appen (tillgänglig för iOS och Android). Se respektive transformators bruksanvisning för mer information.

Hur fäster jag ljussensorn?

Transformatorerna HUB-50 och HUB-100 har en mini-connector-anslutning för ljussensorn. Installera ljussensorn utomhus, på en plats i direkt dagsljus, men undvik påverkan från icke-naturliga ljuskällor för att säkerställa korrekt funktion. SMART HUB-150 har ett astronomiskt kopplingsur som tänder belysningen automatiskt när solen har gått ned. Se respektive transformators bruksanvisning för mer information.

Kan jag byta ljussensorn?

Ja, ljussensorn kan bytas. Ljussensorn finns att köpa hos våra återförsäljare. Titta även på denna film. 

Kan jag förlänga ljussensorn?

Ja, ljussensorkabeln kan förlängas. Det finns särskilda förlängningskablar på 1, 2 och 3 meter. Vi rekommenderar förlängning upp till 4 meter med så få förlängningskablar som möjligt. Titta även på denna film.

Hur många centimeter kabel har ljussensorn som standard?

Ljussensorn har som standard en kabellängd på 1 m och det finns speciella förlängningskablar på 1, 2 och 3 meter. Vi rekommenderar förlängning upp till 4 meter med så få förlängningskablar som möjligt. Titta även på denna film.

Hur ansluter jag kabeln till transformatorn?

HUB-50/100 har två Easy Connection klickanslutningar. Klipp upp kabeln ett par centimeter i ena änden. Du har nu två trådar bredvid varandra. Skala ungefär 8 mm från båda kabeländarna med hjälp av en kabelskalare. Tvinna sedan koppartrådarna så att inga lösa trådar sticker ut. Flytta kabelingångens Easy-Connect-klämma uppåt och placera den ena kabeländen i ingången. Klicka fast kabeln genom att trycka Easy-Connect-klämman nedåt och kontrollera att kabeln sitter fast ordentligt genom att dra försiktigt i den. Gör likadant med den andra kabeländen. Om du vill, kan du ansluta en andra kabel till transformatorn. Båda kablarna styrs unisont av transformatorn. SMART HUB-150 har tre Easy Connection klickanslutningar. Om du vill, kan du ansluta en andra och tredje kabel till transformatorn. Kablarna kan styras oberoende av varandra med hjälp av in-lite-appen. Se bruksanvisningen för utförliga instruktioner. För att kunna ansluta kabeln till transformatorer av typ CB, måste du använda kabelskor. Dessa levereras som standard med denna transformatortyp. Obs! Har du köpt en in-lite-kabel som har förmonterade kabelskor och vill ansluta den till HUB-50/100 eller SMART HUB-150? Klipp av kabelskorna helt och hållet och skala kabeln enligt ovanstående beskrivning eller läs transformatorns bruksanvisning.

Kan två kablar kopplas till en anslutning?

Transformatorerna HUB-50/100 har två kabelutgångar som båda är lämpliga för en jordkabel och kan styras gemensamt. SMART HUB-150 har tre kabelutgångar som kan styras individuellt med hjälp av in-lite-appen. Det är inte möjligt att ansluta två kablar till en anslutning. Med en CC-2-kabelkoppling är det möjligt att göra förgreningar på en huvudkabel, om nödvändigt. Innan jordkabeln ansluts, är det viktigt att göra en kabelplan. Läs mer om detta på vår blogg. CB-transformatorerna har en kabelutgång, det är inte möjligt att ansluta två kablar till denna.

Hur många VA är transformatorn?

Den maximala belastningen på HUB-50 uppgår till 50 VA. HUB-100 kan belastas upp till 100 VA och SMART HUB-150 kan leverera ström till armaturer på upp till 150 VA. Välj rätt (antal) transformatorer genom att lägga ihop trädgårdens samtliga armaturers VA-värden. Varje armaturs VA-värde finns på förpackningen samt i armaturens installationsanvisningar. Läs mer om detta på vår blogg.

Hur många watt är transformatorn?

Transformatorns effekt anges i VA i stället för W, då detta motsvarar VA-indikationen på våra armaturer. Se respektive transformators bruksanvisning för mer information.

Hur många lampor kan anslutas till transformatorn?

Det beror på det totala installationsvärdet (VA) för belysningen som du vill ansluta. Du kan ansluta 50 respektive 100 VA till HUB-50/100 och SMART HUB-150 kan förse upp till 150 VA till belysningen. Obs! BIG NERO (NARROW) är ett undantag. Anslut upp till 4 stycken BIG NERO (NARROW) till en HUB-50, upp till 7 stycken till HUB-100 och upp till 9 stycken till SMART HUB-150, fördelat över två eller tre kabelutgångar. BIG NERO (NARROW) kan endast anslutas till 10/2-kabel som är max. 40 m lång. Mer information finns på sidan Installationstips eller i vårt blogginlägg om kabelplanen.

Kan jag även installera transformatorn utomhus?

Vi understryker att alla HUB-transformatorer alltid måste monteras på en plats som är skyddad mot nederbörd, minst 50 cm ovanför marken. Använd en (SMART) HUB PROTECTOR om detta inte är möjligt. Korrekt efterlevnad av dessa anvisningar bidrar till en ännu längre livslängd för produkterna, som levereras med 5 års garanti som standard.

Kan kablarna kopplas separat?

Transformatorerna HUB-50/100 har två kabelutgångar, som kan användas för en enda kabel och kan endast styras gemensamt. SMART HUB-150 har tre kabelutgångar som kan styras individuellt med hjälp av in-lite-appen (finns för iOS och Android). Med en CC-2-kabelkoppling är det möjligt att göra förgreningar på en huvudkabel, om nödvändigt. Innan jordkabeln ansluts, är det viktigt att göra en kabelplan. Läs mer om detta på vår blogg.

Hur återställs transformatorn?

Det är endast i undantagsfall som det är nödvändigt att återställa transformatorn. Återställ transformatorn HUB-50/100 genom att koppla bort den helt. Om detta inte räcker, drar du ut stickkontakten och sätter tillbaka den i uttaget efter ungefär 10 sekunder. Det finns ingen separat återställningsknapp på denna transformatortyp. Återställ SMART HUB-150 genom att hålla knappen på höger sida intryckt (minst 15 sekunder) tills knappen blinkar blått.

Sparas inställningarna om jag kopplar bort HUB 50/100 från 110/230 V elförsörjning?

HUB-50/100 kommer ihåg de senaste inställningarna, även när elförsörjningen har försvunnit. När du ansluter transformatorn till elnätet igen, kommer den att slås på i det senast inställda läget. Till exempel Dusk/Dawn 4 timmar.

Vad betyder det när transformatorns indikatorlampa blinkar snabbt?

Transformatorns indikatorlampa blinkar snabbt vid överbelastning eller kortslutning. Orsaken till överbelastningen eller kortslutningen måste åtgärdas. Därefter kan transformatorn startas om genom att trycka på strömbrytaren på pekskärmen.

Vad betyder det när transformatorns indikatorlampa blinkar långsamt?

Transformatorns indikatorlampa blinkar långsamt när överbelastning är i annalkande. Orsaken till överbelastningen måste åtgärdas. Därefter kommer transformatorn direkt att vara aktiv igen.

Kan man kombinera flera transformatorer i en trädgård?

In-lite-transformatorer kan kombineras. Med hjälp av SPLITTER kan en enda ljussensor anslutas till flera transformatorer, så att hela belysningen slås på samtidigt. Obs! Det är inte möjligt att koppla en ljussensor om du vill kombinera en HUB-transformator med en CB-transformator. Transformatorn SMART HUB-150 har ingen ljussensor, utan fungerar i stället med en astronomisk kopplingsur. Om du, förutom SMART HUB-150, även vill använda en HUB-50/100 i trädgården, måste du styra HUB 50/100 med pekskärmen på transformatorn.

Med hur många VA kan jag belasta varje kabelutgång på transformatorn?

HUB-50 med max. 50 VA per kabel, HUB-100 med max. 100 VA per kabel och SMART HUB-150 med max. 100 VA per kabel.

Sida
Back to top