GARANTI OCH REPARATION

5 års in-lite garanti

Vi ägnar stor uppmärksamhet åt kvaliteten på våra produkter. Vi vill att du bekymmerslöst ska kunna njuta av din belysning. Därför ger vi 5 års garanti på våra armaturer och transformatorer.

Göra anspråk på garantin

Om något trots allt inte skulle fungera perfekt kan du göra anspråk på garantin via återförsäljaren eller trädgårdsmästaren där du köpt produkten. Då måste du kunna visa upp ett kvitto eller en faktura. Spara dem alltså väl!

Reparationer eller ersättningsprodukt

Om en produkt visar sig vara defekt inom garantiperioden, reparerar vi den åt dig. Om produkten inte går att reparera, får du ett nytt exemplar av oss. Om modellen inte längre finns tillgänglig erbjuder vi ett passande alternativ. Vi ser hur som helst till att du så snabbt som möjligt kan njuta av din belysning igen.

 

 

Observera! in-lite ger 5 års garanti på alla armaturer och transformatorer. Om andra komponenter än in-lites originaldelar används i systemet, förfaller garantin. Inga rättigheter kan härledas från uppgifterna om LED-ljuskällornas livslängd (antalet drifttimmar). Garantin täcker inte utbytbara ”retrofit”-ljuskällor. Respektive leverantörs fabriksgaranti gäller. Om det gäller en ersättningsprodukt kan man endast göra anspråk på garantin under den tid som återstår av den redan löpande garantiperioden.

 
åtkomlighet system

Alla komponenter i in-lite-systemet måste monteras på ett sådant sätt att man alltid kan komma åt dem om de behöver bytas ut. Detta gäller armaturer, transformatorer, kablar, Easy-Locks, kabelkopplingar (CC-2) och mini-connectorn. Dra kabeln, så gott det går, längs med stenläggningar och rabatter, så att du senare kan komma åt den.

Montera integrerad belysning

Ska du montera markspotlights på Ø 60 mm, tänk på att placera Easy-Lock rakt under borrhålet. Om du har markspotlights på Ø 22 mm, får Easy-Lock inte plats i borrhålet, så då är det bäst att använda förlängningskablar. Anslut Easy-Lock till en lättåtkomlig huvudkabel. På så sätt undviker du problem vid eventuella justeringar.

Drifttimmar

Karakteriserande för våra LED-armaturer: De håller mycket länge och drar mycket lite ström. Tillverkaren av de LED-lampor vi använder i våra armaturer anger en livslängd på ca 25.000 timmar. Tänk dock på att inga anspråk kan göras på denna information. Tillverkarens uppgifter baseras på en idealisk situation utan någon form av belastning. Det går inte att jämföra med de omständigheter som en armatur med LED-ljuskälla utsätts för i praktiken. Faktorer såsom väder och vind, felaktig montering och spänningsfluktuationer i elnätet kan påverka livslängden negativt.

 

Back to top