TRANSFORMATORERNA

In-lite-systemet ansluts till 12 V lågspänning. Detta innebär att 230 V ström från

eluttaget omvandlas till 12 V med hjälp av en transformator. Detta är en säker

spänning, som gör in-lite-belysningen enkel att ansluta och flytta själv.

 

Visa HUB-50         Visa HUB-100         Visa SMART HUB-150

HUB-50 & HUB-100

HUB-50 och HUB-100 är standardtransformatorerna i vårt sortiment. De styrs med en touch knapp och till transformatorerna kan 50 VA eller 100 VA anslutas. Detta kan fördelas över två kabelingångar, men observera att dessa inte kan styras oberoende av varandra.

Mer HUB-50 & HUB-100
SMART HUB-150

SMART HUB -150 styrs via in-lite-appen. Till transformatorn ansluts maximalt 150 VA-armaturer. Dessa kan fördelas över tre kabelingångar, som kan styras oberoende av varandra.

Mer SMART HUB-150

 

Skydda transformatorn

PROTECTORS är tillverkade av högvärdig plast och utvecklade för att skydda transformatorerna SMART HUB-150, HUB-50 och HUB-100 som inte installerats på en övertäckt plats mot alla typer av nederbörd.

 

 

  HUB-50 HUB-100 SMART HUB-150
Max. permitted voltage 50 VA 100 VA 150 VA
Operation method Touch knapp Touch knapp in-lite appen
No. of ground cables (lines) 2 ledningar 2 ledningar 3 ledningar
Separate line operation × ×
Manual on/off
Day/night switch √ (ljussensor) √ (ljussensor) √ (med hjälp av in-lite appen)
Timer function √ (timväxling) √ (timväxling) √ (minutväxling)
Motion detector MOVE (med kabel) MOVE (med kabel) SMART MOVE (trådlös)
Overload & short circuit notification
Installation outdoor possible √ på>50cm √ på>50cm √ på>50cm

 VISSTE DU ATT

in-lite HUB:s är ganska nya i vårt sortiment. Till dessa erbjöd vi en 56 W och en 108 W transformator,
kallade CB-056 och CB-108. Dessa har nu utgått ur sortimentet,men det finns fortfarande information att läsa.

CB-056 & CB-108

Back to top