Disclaimer

Ten aanzien van het raadplegen en gebruik van deze website van in-lite design bv te Gorinchem gelden de volgende voorwaarden:

De website is met zorg samengesteld. Desondanks kunnen we niet garanderen dat de informatie op deze site volledig, juist en actueel is. Aan deze site kunnen geen rechten worden ontleend. in-lite design bv is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de bezoeker van de website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van deze site en de op de site verstrekte informatie.
 
Deze website kan links naar andere websites bevatten. De inhoud van deze websites wordt door in-lite design bv niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid en actualiteit. in-lite design bv is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. Auteursrechten en alle andere rechten met betrekking tot de inhoud (daaronder mede begrepen tekst, foto's, audio, geluid en software) behoren toe aan in-lite design bv of haar toeleveranciers.

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van in-lite design bv worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Op deze website en deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Adres:
in-lite design bv
Stephensonweg 18
4207 HB Gorinchem
Nederland
info@in-lite.nl

in-lite design bv is statutair gevestigd in Nieuw Lekkerland en ingeschreven in de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nr. 24322561.

Back to top