Privacy verklaring van in-lite design bv

Identiteit
Deze privacyverklaring wordt gebruikt door In-lite Worldwide B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53103440, op de website https://in-lite.com/.

Postadres:
In-lite Worldwide B.V.
Stephensonweg 18
4207HB
Gorinchem

Bezoekadres:
Stephensonweg 18
4207HB
Gorinchem

Telefoonnummer:
+31 18 46 88 760

Onze e-mailadressen:
algemeen: customerservice@in-lite.nl
privacy: info@in-lite.nl

Algemeen
Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. In deze verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig door te nemen.

Reikwijdte van deze privacy statement
Deze privacy statement heeft betrekking op onze websites en onze mobiele apps.

Beveiliging
Wij spannen ons in om onze websites en onze apps te beveiligen tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens. Wij doen dit bijvoorbeeld door middel van SSL beveiligde verbindingen en andere beveiligingsmiddelen. Het is uw verantwoordelijkheid om de apparatuur waarmee u onze websites bezoekt of onze apps gebruikt, te beveiligen, bijvoorbeeld met een virusscanner.

Persoonsgegevens
Wij maken onderscheid in twee categorieën persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens van zakelijke gebruikers, zoals dealers en hoveniers. En we verwerken persoonsgegevens van consumenten.

Wij verwerken van u de volgende persoonsgegevens, met daarbij aangegeven voor welk doel deze wij verwerken, en hoe lang wij deze persoonsgegevens bewaren of verwerken.

# Persoonsgegevens Reden (doel) Wettelijke grondslag

Hoe lang verwerkt / bewaard?

1 E-mailadres Inloggen of voor het versturen van nieuwsbrieven. In geval van nieuwsbrief: toestemming. In geval van inloggen: uitvoering overeenkomst. Zolang er een account is.
2 Wachtwoord Inloggen Gerechtvaardigd belang. Zolang er een account is.
3 IP-adres Technische noodzaak, om webpagina’s en API-results voor App te kunnen presenteren. Gerechtvaardigd belang. Na logrotatie worden deze gegevens.
4 Taalkeuze Onthouden van voorkeurstaal. Gerechtvaardigd belang Zolang er een account is.
5 Nieuwsbrief (wordt deze aan u verstuurd Ja of Nee) Of er toestemming is. Gerechtvaardigd belang Na uitschrijving, wordt dit verwijderd (en wordt er geen nieuwsbrief meer gestuurd).
6 Uw voor- en achternaam. Voor communicatie en afhandelen orders. In geval van communicatie: gerechtvaardigd belang. In geval van afhandeling orders: uitvoering van de overeenkomst. Zolang er een account is.
7 Bedrijfsnaam (zakelijke bestelling) Zakelijk bestelling Gerechtvaardigd belang. Zolang er een account is.
8 Telefoonnummer Communicatie klantencontact (op instigatie klant) Gerechtvaardigd belang. Zolang er een account is.
9 Adressen Adressenboek voor facturatie en/of versturen. Gerechtvaardigd belang. Zolang er een account is.
10 Verlanglijst Aanbieden van verlanglijstfunctionaliteit. Gerechtvaardigd belang. Zolang er een account is.
11

Opgevangen gegevens formulier (als u gebruik maakt van formulier)

(deze wordt verder uitgewerkt in punt 24 en verder)

Opvolging verzoek / vraag. Gerechtvaardigd belang. Gegevens worden verwijderd, na opvolging verzoek of vraag.
12

Opgevangen gegevens chat (als u gebruik maakt van chat)

Opvolging verzoek / vraag. Gerechtvaardigd belang. Gegevens worden verwijderd, na opvolging verzoek of vraag.
13

Afbeeldingen / informatie over tuin (als u gebruik maakt van Lab)

Opvolging verzoek / vraag. Gerechtvaardigd belang. Gegevens worden verwijderd, na opvolging verzoek of vraag.

 

Als u gebruik maakt van de app worden naast gegevens onder nummers 1, 2 en 3 de volgende persoonsgegevens verwerkt:

# Persoonsgegevens Reden (doel) Wettelijke grondslag Hoe lang verwerkt / bewaard?
14 Objectenlijst met configuratie (welke In-Lite apparaten u heeft) Om de app te kunnen gebruiken, moet er een lijst aanwezig zijn van apparaten die u heeft aangeschaft. Gerechtvaardigd belang. Zolang er een account is.


Als u een dealer of hovenier bent, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt, naast de gegevens zoals genoemd onder nummers 1 tot en met 12.

# Persoonsgegevens Reden (doel) Wettelijke grondslag Hoe lang verwerkt / bewaard?
15 Bedrijfsnaam Om u te koppelen aan een bedrijf. Gerechtvaardigd belang Zolang er een account is.

 

Als u een bestelling heeft gedaan, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

# Persoonsgegevens Reden (doel) Wettelijke grondslag Hoe lang verwerkt / bewaard?
16 "Ordergegevens (zoals onder andere nummer, factuurnummer, order regels, betaal- en bestelmethode)" Opvolgen bestelling, versturen bestelling, administratie en afhandelen eventuele garantie. Gerechtvaardigd belang, en in andere gevallen (fiscaal) wettelijke verplichting. 7 jaar.

 

Als u solliciteert, via de website, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 

# Persoonsgegevens Reden (doel) Wettelijke grondslag Hoe lang verwerkt / bewaard?
17 Voornaam en achternaam Communicatie over sollicitatie. Gerechtvaardigd belang Tot vier weken na beëindiging sollicitatieprocedure, tenzij toestemming van betrokkene voor langer bewaren (in welk geval het twaalf maanden betreft)
18 E-mailadres Communicatie over sollicitatie. Gerechtvaardigd belang  
19 Geboortedatum (niet verplicht) ? ?  
20 LinkedIn (niet verplicht) Kunnen bekijken profiel. Gerechtvaardigd belang  
21 Opleidingen / ervaring (niet verplicht) Beoordeling geschiktheid. Gerechtvaardigd belang  
22 C.V. (niet verplichting) Beoordeling geschiktheid. Gerechtvaardigd belang  
23 Motivatie(brief) Beoordeling gemotiveerdheid. Gerechtvaardigd belang

 

Als u gebruik maakt van formulieren op onze website, dan verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 

# Persoonsgegevens Reden (doel) Wettelijke grondslag Hoe lang verwerkt / bewaard?
24 Voornaam en achternaam (inclusief tussenvoegsels) In verband met klantcontact en klantenservice vragen wij de voor- en achternaam van een klant. We hebben deze gegevens ook nodig voor het uitvoeren van een overeenkomst en/of aanvraag van de klant. Deze gegevens zijn ook belangrijk voor het registeren van een aankoop (garantie) of inschrijving in de beeldbank. De klant moet ook zijn voor- en achternaam vermelden als de klant een account aanmaakt op de website. Gerechtvaardigd belang. Wij bewaren deze gegevens zolang de klant een gebruikersaccount heeft op de website, of tot het probleem dat de klant heeft is verholpen en verdere contact met de klant niet meer nodig is.
25 Telefoonnummer De telefoonnummer van de klant is nodig voor klantenservice en contact, waarbij het belangrijk is dat we de klant kunnen bereiken voor het uitvoeren van een overeenkomst of aanvraag. Bij het aanmaken van een account op de website is het telefoonnummer van de klant nodig en het registreren van een aankoop (garantie). Gerechtvaardigd belang.  
26 E-mail We hebben een e-mail adres nodig om de gebruikersaccount van de klant aan te maken, contact te onderhouden voor ondersteuning en het uitvoeren van overeenkomsten en/of aanvragen van de klant. Het e-mailadres is ook nodig om een aankoop te registreren voor garantie of een foto te registeren voor de beeldbank. Gerechtvaardigd belang.  
27 Adres (postcode/plaats/land/regio) We hebben het adres nodig van de klant om facturen te sturen, goederen te leveren, producten te registreren(garantie), een account aan te maken op de website en contact te onderhouden met de klant. Ook is het adres belangrijk hebben voor het uitvoeren van een overeenkomst en/of aanvraag. Gerechtvaardigd belang.  
28 Probleem beschrijving en onderwerp Wij hebben deze gegevens nodig om de klant goed van dienst te zijn. Gerechtvaardigd belang. Wij bewaren deze gegevens totdat verdere klantcontact niet meer nodig is
29 Bestelnummer Deze informatie is nodig om de overeenkomst tussen ons en de klant uit te voeren. Gerechtvaardigd belang.  
30 Productnaam Deze informatie is nodig om de overeenkomst tussen ons en de klant uit te voeren en om producten te registreren voor garantie. Gerechtvaardigd belang. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan duur garantie.
31 Aantal producten Deze informatie is nodig om de overeenkomst tussen ons en de klant uit te voeren en om producten te registreren voor garantie. Gerechtvaardigd belang.  
32 Reden retour Deze informatie is nodig om de overeenkomst tussen ons en de klant uit te voeren. Gerechtvaardigd belang. Wij bewaren deze gegevens totdat verdere klantcontact niet meer nodig is
33 Toelichting retour Deze informatie is nodig om de overeenkomst tussen ons en de klant uit te voeren. Gerechtvaardigd belang.  
34 Onderwerp bericht Deze informatie is nodig om de overeenkomst tussen ons en de klant uit te voeren en de klant te helpen met eventuele problemen(klantcontact en support) Gerechtvaardigd belang.  
35 Vraag/opmerking Deze informatie is nodig voor het uitvoeren van een aanvraag, het onderhouden van klantcontact/support, het registreren van foto’s voor de beeldbank en het registreren van een aankoop (garantie). Deze informatie is ook nodig voor het onderhouden van een account op de website. Gerechtvaardigd belang.  
36 Bedrijfsnaam Wij hebben een bedrijfsnaam nodig voor het uitvoeren van zakelijke bestellingen, voor het onderhouden van een gebruikersaccount op de website en het registreren van foto’s op de beeldbank. Gerechtvaardigd belang. Wij zullen deze gegevens bewaren zolang de klant een gebruikersaccount heeft aangemaakt op de website.
37 Functietitel Deze informatie is nodig om de gebruikers account aan te vullen. Gerechtvaardigd belang.  
38 Factuur e-mailadres Deze informatie is nodig om de gebruikersaccount aan te vullen en de factuur op te sturen. Gerechtvaardigd belang.  
39 BTW nummer Deze informatie is nodig om de gebruikersaccount aan te vullen en BTW gegevens door te voeren voor facturatie Gerechtvaardigd belang.  
40 URL van het bedrijfswebsite van de klant. Deze informatie is nodig om de gebruikersaccount aan te vullen. Gerechtvaardigd belang.  
41 Aankoopdatum registratie van een aankoop(garantie) Gerechtvaardigd belang. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan duur garantie.
42 Aankoopbewijs/bon registratie van een aankoop(garantie) Gerechtvaardigd belang.  
43 Afbeeldingen Afbeeldingen zijn nodig om klant contact te onderhouden over bepaalde vragen en eventuele aanvragen van de klant uit te voeren. Gerechtvaardigd belang. De afbeeldingen worden, na het sluiten van een contract, 7 jaar lang bewaard.
44 Add campaign track history Meten hoe succesvol marketingcampagnes zijn. Gerechtvaardigd belang. Deze gegevens worden tot aan het einde van een marketingcampagne bewaard.

 

Gerechtvaardigd belang

Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van gerechtvaardigd belang, doen wij dit met oog voor uw grondrechten en vrijheden.

 

Reageren op vacature

Indien u gegevens achter laat via onze website in het kader van een sollicitatie, zullen wij en onze partners, deze gegevens alleen gebruiken in het kader van de sollicitatieprocedure voor de vacature waarop u gesolliciteerd heeft. Als de vacature waarop u gesolliciteerd heeft vervuld is, of wordt ingetrokken, vernietigen wij de door u achter gelaten gegevens, zoals curriculum vitae, foto en

motivatiebrief, tenzij wij uw toestemming hebben verkregen om de gegevens langer te bewaren voor eventuele toekomstige vacatures.

De grondslag op basis waarvan wij de persoonsgegevens verwerken is: de (precontractuele) uitvoering van een (arbeids)overeenkomst.

Let op: een pasfoto, geboorteplaats of –land en lidmaatschappen op vakbonden, seksuele geaardheid, gezondheidstoestand bijzondere persoonsgegevens zijn. U hoeft dat niet te noemen in uw curriculum vitae of motivatiebrief en is ook niet relevant bij de beoordeling van uw sollicitatie.

Derden (verwerkers)
Wij kunnen derden inschakelen om namens ons persoonsgegevens te verwerken. Deze derden worden in dat geval “verwerkers” genoemd. Deze verwerkers handelen steeds onder de verantwoordelijkheid van ons en mogen de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden aanwenden. Wij hebben met deze derden verwerkersovereenkomsten gesloten.

Zoals bijvoorbeeld:

-        hosting provider;

-        andere leveranciers van diensten (zoals formulieren, chat, marketing(bureaus), webbouwer, ticketsysteem, (Google) analytics en tools voor opvolgen vragen en/of sollicitaties.

Persoonsgegevens kunnen buiten de E.U. of E.E.R. verwerkt worden. Het gaat dan meestal om de Verenigde Staten. Wij dragen er zorg voor dat in dat geval de derden die uw persoonsgegevens verwerken onder het Trans-Atlantic Data Privacy Framework gecertificeerd zijn, of werken met de modelcontracten van de E.U. voor doorgifte.


Derden (verwerkingsverantwoordelijk)

Wij kunnen ook derden in schakelen die niet namens ons persoonsgegevens verwerken, naar namens zichzelf. Deze derden worden in dat geval “verwerkingsverantwoordelijken” genoemd. Deze verwerkers stellen zelf het doel en de middelen van verwerking vast. Het gaat dan over betaalproviders en pakketbezorgers. In sommige gevallen (als je een verzoek indient in het kader van In-Lite Lab), krijgt een bij ons aangesloten hovenier / tuinarchitect van ons uw persoonsgegevens, zodat er voorstellen gemaakt kunnen worden.

Persoonsgegevens kunnen buiten de E.U. of E.E.R. verwerkt worden. Het gaat dan meestal om de Verenigde Staten. Wij dragen er dan zorg voor dat de derden die uw persoonsgegevens verwerken onder het Trans-Atlantic Data Privacy Framework gecertificeerd zijn of werken met de modelcontracten van de E.U. voor doorgifte.

Cookies
Op onze website worden cookies geplaatst. Hoe wij met cookies omgaan hebben we in een aparte cookieverklaring vastgelegd.

Websites of diensten van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites of diensten van derden die door middel van links, of anderszins aan onze website verbonden of gekoppeld zijn. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaringen of andere (algemene) voorwaarden van deze websites of diensten te lezen, alvorens de websites of diensten van deze derden te gebruiken.


Vragen, recht van inzage, correctie en verwijdering
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Bijvoorbeeld door een keer in te loggen op uw account.

Uw rechten

U heeft ingevolge de AVG de volgende rechten:

-        Het recht om inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de verwerking, alsmede het recht om tegen (verdere) verwerking bezwaar te maken.

-        Het recht om uwe gegevens mee te nemen en/of over te dragen.

-        Indien de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken.

-        U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.
  

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze tekst om zeker te weten dat u kennis heeft genomen van de laatste versie.

 

***

 

Back to top