Friskrivningsklausul

All användning av den här webbplatsen, som skapats av in-lite design bv i Gorinchem, Nederländerna, regleras av följande användarvillkor:

Webbplatsen har sammanställts mycket omsorgsfullt. Trots detta kan vi inte garantera att informationen på webbplatsen är fullständig, korrekt och aktuell. Inga rättigheter kan härledas från de uppgifter som presenteras på denna webbplats.. in-lite design bv ansvarar inte för eventuell skada som besökaren på webbplatsen och/eller tredje man lider till följd av att (information som ges på) webbplatsen har använts.
 
Denna webbplats kan omfatta länkar till andra webbplatser. Innehållet på dessa webbplatser bedöms inte närmare av in-lite design bv. Vi kontrollerar inte om innehållet är rimligt, fullständigt och korrekt. in-lite design bv är inte på något sätt ansvarigt för innehållet på dessa webbplatser. Upphovsrätt och andra rättigheter angående innehållet (inklusive text, foton, film, ljud och programvara) tillhör in-lite design bv eller företagets leverantörer.

Inget från denna webbplats får, utan föregående skriftligt godkännande av in-lite bv, reproduceras eller användas, med undantag av att ladda ned och titta på material på en (privat) dator och/eller göra utskrifter av material för eget, personligt, icke kommersiellt bruk.

Nederländsk lagstiftning gäller för denna webbplats och dessa användarvillkor.

Adress:
in-lite design bv
Stephensonweg 18
4207 HB Gorinchem
Nederländerna
info@in-lite.nl

in-lite design bv är stadgeenligt etablerat i Nieuw Lekkerland, Nederländerna, och företaget är registrerat hos Handelskammaren i Rotterdam under nr. 24322561.

Back to top