Anlägga in-lite i 5 steg

In-lite utomhusbelysning baseras på lågspänning (12 volt). Vår belysning kan du alltså installera själv, säkert och enkelt.

Bara 5 steg till ett professionellt utformat system.

 

Steg 1: Transformator

I den här filmen ser du hur man installerar transformatorn & ljussensorn på korrekt sätt. Transformatorn styr belysningen och sköter strömförsörjningen till systemet. Se alltid till att transformatorns effekt är tillräcklig.

 

Steg 2: 12-voltskabel

Nu kan du rulla ut kabeln. Kabeln leder strömmen och gör så att armaturerna lyser. Lägg kabeln, så gott det går, längs med stenläggningar och rabatter, så att du senare kan komma åt den.

 

Steg 3: Easy-lock

Varje armatur har en Easy-Lock, som gör att strömmen leds korrekt och att lampan lyser optimalt. Du ansluter Easy-Lock till kabeln genom att klämma fast den bifogade kabelrännan på kabeln och fästa den i Easy-Lock.

 

Steg 4: Mini-connector

 Med en mini-connector kopplar man ihop armaturen med Easy-Lock. Kopplingen skyddas mot fukt och annan påverkan utifrån av en böjlig hylsa av pvc.

 

Steg 5: Armatur

Till sist placerar du armaturen på önskad plats. Följ alltid bruksanvisningen och monteringsråden som hör till produkten i fråga. Vill du arbeta in markspotlights i din altan eller uteplats, tänk på att du kanske måste borra hål i stenplattor eller trätrallar.

 

 

Back to top