In-lite design b.v.s integritetspolicy

In-lite Design B.V. är ett ungt, holländskt företag som designar, tillverkar och säljer trendskapande LED-utomhusbelysning. Vi säljer och levererar bara till företag (B2B). Våra produkter säljs genom ett nätverk med utvalda distributörer, återförsäljare och landskapsplanerare i olika länder runtom i Europa och Nordamerika.

Vi tycker att det är viktigt att erbjuda ett maximalt skydd av våra webbplatsbesökares integritet. Därför ställer vi samma krav på oss själva och våra samarbetspartners när det gäller skyddet av personuppgifter.

Denna integritetspolicy har tagits fram för våra webbplatsbesökare och kunder som har registrerat sig på webbplatsen för att få vårt nyhetsbrev, broschyrer eller garanti för en produkt som sålts via något av våra försäljningsställen.

Nedan ska vi förklara vilka personuppgifter vi behandlar, vad vi gör med dessa personuppgifter och vad du kan göra om du skulle ha några frågor. Vi rekommenderar att du noga läser igenom denna integritetspolicy innan du besöker vår webbplats (www.in-lite.nl) eller använder dig av våra tjänster. 
 

1.     Definitioner 

I denna artikel beskrivs och förklaras de termer som används i denna Integritetspolicy.

Tillämplig dataskyddslagstiftning: AEU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) och lagar och regler i anslutning till denna som berör behandling och skydd av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig: Den fysiska eller juridiska person, den myndighet, den institution eller det andra organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.

Kund: En kund, yrkesperson (landskapsplanerare etc.) eller återförsäljare som använder webbplatsen.

In-lite:  
in-lite design bv 
Kontorsadress: 
Stephensonweg 18
4207 HB Gorinchem
Nederländerna
Inskriven hos handelskammaren med nummer: 24322561
 
Personuppgifter: Varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person och som bearbetas av In-lite, i enlighet med Artikel 3 i denna integritetspolicy.

Integritetspolicy: Denna integritetspolicy.

Behandling: En åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas beträffande personuppgifter, vare sig det sker på automatisk väg eller inte, till exempel insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, återvinning, inhämtande, användning, utlämnande genom översändande, spridning eller annat tillhandahållande av uppgifter, sammanställning eller samkörning, blockering, utplåning eller förstöring.

Registerförare: Den fysiska eller juridiska person, den myndighet, den institution eller de andra organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

Webbplatsbesökare: En person som besöker vår webbplats. 

Webbplats:  www.in-lite.se

2.    Denna integritetspolicys omfång

2.1    Denna integritetspolicy gäller för all användning av vår webbplats, inklusive inskrivning för att få nyhetsbrev, broschyrer, önskelistor och garanti för de produkter som skickas ut via våra försäljningsställen. Denna Integritetspolicy gäller behandlingen av personuppgifter via vår webbplats. In-lite är personuppgiftsansvarig för denna behandling.

2.2     Denna integritetspolicy gäller även för registreringar om att få en broschyr eller belysningsrekommendationer via tredje parters webbplatser. In-lite är personuppgiftsansvarig för denna behandling.

2.3    På In-lites webbplats finns länkar till tredje parts webbplatser, som hyperlänkar, banners och knappar. In-lite är inte ansvarigt för att dessa tredje parter efterlever gällande integritetslagstiftning. 

3.    Personuppgifter som vi behandlar

3.1    In-lite behandlar följande personuppgifter för våra kunder och webbplatsbesökare.

3.2    Webbplatsbesökare: 

a.    IP-adress

Kunder som har registrerat sig för att få vårt nyhetsbrev:

a.    IP –adress 
b.    Namn och adress 
c.    Kön
d.    E-postadress 

Kunder som har registrerat sig för att få vår broschyr eller som har fyllt i en önskelista och/eller har begärt att få kontakt med oss:

a.    IP- adress
b.    Namn och adress
c.    E-postadress 

Kunder som vill ha belysningsrekommendationer:
a.    IP- adress
b.    Namn och adress
c.    Telefonnummer
d.    E-postadress
e.    Trädgårdsinformation  

Kunder som har registrerat sig för att få garanti för en produkt:

a.    IP-adress
b.    E-postadress 
c.    Namn och adress 
d.    Telefonnummer
e.    Information om köpet av produkten, som produkt, typ, inköpsdatum och datum för leveransen 
f.     Betalningsinformation (kvitto / försäljningspacksedel)

3.3    Dessa personuppgifter samlas in när en kund registrerar sig på vår webbplats eller via vår eller en tredje parts webbplats ber om att få vår broschyr, belysningsrekommendationer eller nyhetsbrevet, eller när en kund registrerar sig för att få garanti för en produkt som har levererats eller när kunden vill kontakta oss. Alla webbplatsformulär är kopplade till vårt CRM-system (Perfect View), vår CMS-databas (Drupal) och/eller vårt e-postmarknadsföringssystem (Mailplus). 

3.4    In-lite behandlar personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. 

3.5    In-lite behandlar dina personuppgifter enbart på det sätt som beskrivs i denna integritetspolicy. 

4.    Syften med och grunder till behandlingen

4.1    In-lite samlar enbart in och behandlar dina personuppgifter i de syften som beskrivs nedan: 

a.   Utfärda en garanti: om en kund har registrerat sig på vår webbplats för att få garanti på en produkt som har levererats av ett av våra försäljningsställen så kommer vi att behandla hens personuppgifter för att kunna efterleva den avtalade garantin. Vi behandlar endast de personuppgifter som strikt sett behövs för att implementera sådana rättsliga garantier och i våra egna berättigade intressen, i synnerhet för vår affärsverksamhet. Detta är de grunder man hänvisar till i artikel 6.1.b och 6.1.f i GDPR. 

b.    Kommunikation och information: Vi använder personuppgifter för att kommunicera med kunderna (vilket även omfattar chattar) om broschyrer, önskelistor eller nyhetsbrev som de har beställt, om klagomål de har skickat in och om frågor kring produktgarantier. Denna behandling av personuppgifter är nödvändig för att kunna fullgöra ett avtal och med anledning av våra berättigade intressen, i synnerhet vår affärsverksamhet (de grunder som anges i artikel 6.1.b och 6.1.f i GDPR).

c.    Marknadsföringssyften: Vi använder kundernas personuppgifter för att kunna skicka ut nyhetsbrev och/eller särskilda erbjudanden till dem från In-lite, våra dotterbolag eller noggrant utvalda tredje parter om kunderna har registrerat sig för detta eller begärt att få detta. Vi kontaktar bara kunder per e-post för att informera dem om specialerbjudanden om de har givit till samtycke till detta i förväg, om det inte är fråga om produkter som liknar något de redan har beställt av någon av återförsäljarna. Man har alltid möjligheten att sluta prenumerera på nyhetsbrev, mejl om specialerbjudanden etc. Denna behandling av personuppgifter grundar sig på artikel 6.1.a (samtycke) och 6.1.f (berättigade intressen), t.ex. marknadsföringsaktiviteter) i GDPR.

c.    Kundtjänst: Om en kund kontaktar vår kundtjänst kommer vi att behandla hens personuppgifter så att vi ska kunna tillhandahålla vår service. Denna behandling är nödvändig eftersom den faller inom ramen för våra berättigade intressen (grundval: artikel 6.1.b och 6.1.f i GDPR).

d.   Jobbansökningar: Om du söker ett jobb hos oss via vår webbplats kommer vi att behandla dina personuppgifter för att kunna handlägga din ansökan. Behandlingen är nödvändig eftersom den faller inom ramen för våra berättigade intressen, mer specifikt att locka nya medarbetare (artikel 6.1.f i GDPR).

4.2    In-lite kommer att meddela dig i god tid om vi har för avsikt att använda dina personuppgifter i jämförbara syften, andra än de som beskrevs ovan. 

5.    Överföring av personuppgifter till andra/tredje part

5.1    In-lite delar endast med sig av personuppgifter till tredje part i den utsträckning som det är absolut nödvändigt för de syften som beskrivs i denna integritetspolicy. 

5.2    In-lite får endast föra över personuppgifter till tredje parter i de syften som anges:

  • önskelistor till mottagare som kunden har specificerat
  • Könskelistor till mottagare som kunden har specificerat
  • Kundens begäran om belysningsplansrekommendationer som skickas vidare till distributörer och/eller externa konsulter
  • tjänsteleverantörer (se artikel 6)
  • google analytics (se artikel 8)

6.    Säkerhet

6.1    In-lite vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot missbruk, förlust eller otillåten behandling. 

6.2    In-lite lagrar dina personuppgifter på säkra servrar i Europa.

7.    Lagringsperioder

7.1    Om ingen lagstadgad lagringsperiod gäller så sparar inte In-lite några personuppgifter om webbplatsbesökare eller kunder under en period som är längre än vad som krävs för de syften för vilka de behandlas. 

7.2   En längre lagringsperiod kan ibland tillämpas på grund av ett krav/rättsliga förfaranden, eller på grundval av lagstadgade regler. 

7.3    Du kan be In-lite att radera dina personuppgifter tidigare. Vi kommer att uppfylla din begäran, om lagring av dina personuppgifter inte längre krävs för behandlingssyftet och om det inte finns några andra skäl till att de måste lagras (som lagstadgade lagringsperioder, krav eller rättsliga förfaranden).

8.     Cookies

8.1    In-lite använder sig av cookies för att garantera att vår webbplats fungerar som den ska. Cookies är små textfiler som placeras på din dator. In-lite använder sig av följande cookies:

a.    funktionella cookies: dessa cookies behövs för att säkerställa att webbplatsen fungerar som den ska, t.ex. cookies som behövs för att skapa ett konto. Dessa cookies används också för att skicka besökare till rätt webbplats, beroende på i vilket land deras IP-adress hör hemma;

b.    analytiska cookies: dessa cookies behövs för att hjälpa webbplatsen att analysera hur besökarna använder den så att In-lite kan förbättra den, och därmed få den att i högre grad överensstämma med besökarnas intressen och preferenser. Dessa personuppgifter har anonymiserats. In-lite använder Google Analytics och har konfigurerat detta integritetsskydd på ett vänligt sätt;

c.    spårningscookies: dessa cookies används för att spåra ditt beteende online i direktmarknadsföringssyften;

d.    hotjar cookies: In-lite använder sig av Hotjar cookies. Med hjälp av dessa cookies följs besökarna på webbsidan anonymt. Syftet är att förbättra webbplatsen funktioner och användarnas upplevelser. Inga personuppgifter visas eller lagras. Hotjar cookies försvinner automatiskt efter 365 dagar.

8.2    Vi använder en pop-up på vår webbplats för att kunna be om ditt samtycke till att vi använder spårningscookies. Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke.

8.3    Du kan ställa in din webbläsare så att den inte accepterar cookies. Observera att vissa funktioner och tjänster på vår(a) webbplats(er) kanske inte fungerar som de ska om du vägrar cookies. 

9.     Sociala medier-widgets

9.1    In-lite använder sig av plug-ins för att ansluta till olika plattformar för sociala medier. Webbplatsbesökarna kan ”gilla saker” och dela dem med andra genom att logga in på dessa konton. In-lite har inte tillgång till sådana konton och/eller till de personuppgifter som hänger ihop med dessa konton.  

10.     Varför måste personuppgifter lämnas ut till oss

10.1    I allmänhet är du inte skyldig att avslöja några av dina personuppgifter för oss. Men, vi kan inte ge dig tillgång till vår webbplats och/eller till våra tjänster/produkter om du inte lämnar ut vissa personuppgifter. De personuppgifter som krävs för dessa listas i artikel 3. 

11.    Dina rättigheter

11.1    Du kan när som helst begära att In-lite tillåter att du får åtkomst till, får ändra, komplettera, radera eller begränsa/avgränsa dina personuppgifter. Om behandlingen grundar sig på ditt samtycke har du alltid rätt att ta tillbaka ett sådant samtycke. 

11.2    Du kan be In-lite att skicka de personuppgifter du har tillhandahållit i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsligt format så att du kan föra över dessa data till en annan tjänsteleverantör. Detta gäller endast om behandlingen görs automatiskt och grundar sig på ditt samtycke eller på att fullgöra ett avtal. 

11.3    Du har i alla lägen rätt att lämna in dina invändningar mot att dina personuppgifter behandlas på grundval av våra berättigade intressen. Ange i så fall de specifika skäl som gäller i ditt fall. Vi kommer alltid att respektera eventuella invändningar från din sida som handlar om behandling i marknadsföringssyften. Vi kommer alltid att respektera dina invändningar mot behandling i andra syften, om inte en sådan behandling är nödvändig i samband med rättsliga förfaranden, eller om det finns berättigade skäl till behandlingen som överstiger dina intressen, rättigheter och friheter. 

11.4    Om du vill utöva dina rättigheter som beskrevs ovan kan du kontakta In-lites kundtjänst:

Adress:
In-lite Design B.V.
Stephensonweg 18
4207 HB Gorinchem

E-postadress: info@in-lite.nl

Telefonnummer: +31 (0)184 688 760 

11.5    In-lite kommer att informera dig om vårt svar på din begäran så snart som möjligt, men hur som helst senast inom en månad efter att vi har tagit emot den. Om din begäran skulle vara mycket komplex kan In-lite komma att informera dig inom en månad efter det att begäran har mottagits om att den tid vi behöver för att svara måste förlängas med två månader. 

11.6    In-lite kan vägra din begäran eller ta ut en rimlig avgift om din begäran uppenbart är ogrundad eller extrem på grund av att den skickats in alltför många gånger.

12.     Den nederländska dataskyddsmyndigheten

12.1    Du har alltid rätt att skicka in ett klagomål till den nederländska dataskyddsmyndigheten. Självfallet skulle vi uppskatta det om du först informerade oss om ditt klagomål.
 
12.2 Kontaktuppgifter till den nederländska dataskyddsmyndigheten: 
Brevlåda 93374
NL-2509 AJ DEN HAAG
+31 (0)88 - 1805 250.

13.      Automatiskt beslutsfattande/profilering

13.1    Vi använder oss inte av automatiskt beslutsfattande eller profilering. 

14.     Diverse

14.1    In-lite förbehåller sig i alla lägen rätten att radera dina personuppgifter utan att meddela detta i förväg. In-lite kommer inte att bli skyldigt att betala något med anledning av ett sådant beslut. 

14.2    In-lite förbehåller sig rätten att regelbundet ändra denna integritetspolicy. Det är ditt ansvar att regelbundet läsa denna integritetspolicy. Denna integritetspolicy ändrades senast i maj 2018.

Back to top