Help Center

 

Produkt - BIG NERO (NARROW)
Hur många BIG NERO (NARROW) kan jag ansluta?
Anslut upp till 4 stycken BIG NERO (Narrow) till en HUB-50. Upp till 7 stycken BIG NERO (Narrow) till en HUB-100. Upp till 9 stycken till en SMART HUB-150. Obs! Fördela mellan 2 eller 3 kabelutgångar. BIG NERO (NARROW) kan endast anslutas till 10/2-kabel som är max. 40 m lång.
View all
Produkt - Easy-lock
Måste jag skydda kabelkopplingen (CC-2) eller Easy-Lock mot vatten? 
Nej, det behöver du inte göra. Kabelkopplingen (CC-2) och Easy-Lock-kontakten kan utan problem placeras på eller under marken. Tack vare den speciella gelen, skyddas anslutningen mot fukt och annan yttre påverkan. Läs mer om detta på sidan Installationstips.
View all
Produkt - HUB-50 & HUB-100
Hur monterar och installerar jag transformatorn?
På sidan ”installationstips” finns all information om att installera våra transformatorer. Välj rätt transformator och ladda ned bruksanvisningen för mer information. Vi understryker att alla HUB-transformatorer alltid måste monteras på en plats som är skyddad mot nederbörd. Använd en (SMART) HUB PROTECTOR om detta inte är möjligt. Korrekt efterlevnad av dessa anvisningar bidrar till en ännu längre livslängd för produkterna, som levereras med 5 års garanti som standard.
Fungerar rörelsedetektorn även under dagtid?
HUB 50/100-transformatorerna har en ljussensor som automatiskt tänder belysningen när det blir mörkt. SMART HUB-150 saknar ljussensor, och har i stället ett astronomiskt kopplingsur som tänder belysningen när solen har gått ned. Rörelsedetektorn MOVE till HUB-50/100 använder ljussensorn och fungerar därför inte under dagtid. Rörelsedetektorn SMART MOVE till SMART HUB-150 har en egen ljussensor. Alla in-lites rörelsedetektorer fungerar alltså endast när det är mörkt. Läs mer om detta på sidan Installationstips eller se bruksanvisningen för respektive rörelsedetektor.
Hur ställer jag in timern på transformatorn?
HUB-50 och HUB-100 har touchkontroll för att ställa in timern. Timern på SMART HUB-150 kan endast ställas in via in-lite-appen (tillgänglig för iOS och Android). Se respektive transformators bruksanvisning för mer information.
Hur fäster jag ljussensorn?
Transformatorerna HUB-50 och HUB-100 har en mini-connector-anslutning för ljussensorn. Installera ljussensorn utomhus, på en plats i direkt dagsljus, men undvik påverkan från icke-naturliga ljuskällor för att säkerställa korrekt funktion. SMART HUB-150 har ett astronomiskt kopplingsur som tänder belysningen automatiskt när solen har gått ned. Se respektive transformators bruksanvisning för mer information.
Kan jag byta ljussensorn?
Ja, ljussensorn kan bytas. Ljussensorn finns att köpa hos våra återförsäljare. Titta även på denna film. 
Kan jag förlänga ljussensorn?
Ja, ljussensorkabeln kan förlängas. Det finns särskilda förlängningskablar på 1, 2 och 3 meter. Vi rekommenderar förlängning upp till 4 meter med så få förlängningskablar som möjligt. Titta även på denna film.
Hur många centimeter kabel har ljussensorn som standard?
Ljussensorn har som standard en kabellängd på 1 m och det finns speciella förlängningskablar på 1, 2 och 3 meter. Vi rekommenderar förlängning upp till 4 meter med så få förlängningskablar som möjligt. Titta även på denna film.
Hur ansluter jag kabeln till transformatorn?
HUB-50/100 har två Easy Connection klickanslutningar. Klipp upp kabeln ett par centimeter i ena änden. Du har nu två trådar bredvid varandra. Skala ungefär 8 mm från båda kabeländarna med hjälp av en kabelskalare. Tvinna sedan koppartrådarna så att inga lösa trådar sticker ut. Flytta kabelingångens Easy-Connect-klämma uppåt och placera den ena kabeländen i ingången. Klicka fast kabeln genom att trycka Easy-Connect-klämman nedåt och kontrollera att kabeln sitter fast ordentligt genom att dra försiktigt i den. Gör likadant med den andra kabeländen. Om du vill, kan du ansluta en andra kabel till transformatorn. Båda kablarna styrs unisont av transformatorn. SMART HUB-150 har tre Easy Connection klickanslutningar. Om du vill, kan du ansluta en andra och tredje kabel till transformatorn. Kablarna kan styras oberoende av varandra med hjälp av in-lite-appen. Se bruksanvisningen för utförliga instruktioner. För att kunna ansluta kabeln till transformatorer av typ CB, måste du använda kabelskor. Dessa levereras som standard med denna transformatortyp. Obs! Har du köpt en in-lite-kabel som har förmonterade kabelskor och vill ansluta den till HUB-50/100 eller SMART HUB-150? Klipp av kabelskorna helt och hållet och skala kabeln enligt ovanstående beskrivning eller läs transformatorns bruksanvisning.
Kan två kablar kopplas till en anslutning?
Transformatorerna HUB-50/100 har två kabelutgångar som båda är lämpliga för en jordkabel och kan styras gemensamt. SMART HUB-150 har tre kabelutgångar som kan styras individuellt med hjälp av in-lite-appen. Det är inte möjligt att ansluta två kablar till en anslutning. Med en CC-2-kabelkoppling är det möjligt att göra förgreningar på en huvudkabel, om nödvändigt. Innan jordkabeln ansluts, är det viktigt att göra en kabelplan. Läs mer om detta på vår blogg. CB-transformatorerna har en kabelutgång, det är inte möjligt att ansluta två kablar till denna.
Hur många VA är transformatorn?
Den maximala belastningen på HUB-50 uppgår till 50 VA. HUB-100 kan belastas upp till 100 VA och SMART HUB-150 kan leverera ström till armaturer på upp till 150 VA. Välj rätt (antal) transformatorer genom att lägga ihop trädgårdens samtliga armaturers VA-värden. Varje armaturs VA-värde finns på förpackningen samt i armaturens installationsanvisningar. Läs mer om detta på vår blogg.
View all
Produkt - in-lite-appen
När jag ändrar trädgårdsnamnet, ändras det inte på den persons telefon/pekplatt, med vem jag delar trädgården?
Det stämmer. Var och en kan själva bestämma ett namn för trädgården, även om denna trädgård delas med någon annan. På så sätt kan en trädgårdsmästare ge ett namn som är igenkännbart för honom/henne, men ägaren kan ge samma trädgård ett eget namn.
Förbindelsen bryts regelbundet, även om den alltid återupprättas. Hur kan jag förbättra förbindelsen?
Prova följande tips: 1. Minska avståndet till den installerade (och tidigare anslutna) SMART HUB-150. 2. Bryt den icke-nödvändiga förbindelsen med enheter som inte behöver vara anslutna. 3. Se till att Bluetooth-anslutningen inte störs av ett material som metall eller en mikrovågsugn eller wifi-router.
Hur ställer jag in rutiner i in-lite-appen?
I in-lite-appen finns olika tidsrutiner att ställa in. Se in-lite-appens bruksanvisning.
Upp till hur många meter har jag anslutning till SMART HUB-150?
SMART HUB-150 kan användas med din smarttelefon eller pekplatta upp till tiotalet meter. Med varje efterföljande SMART HUB-150 kan avståndet mellan varje SMART HUB vara hundratals meter.
Fungerar SMART HUB-150 med wifi?
Transformatorn ansluter till din smarttelefon eller pekplatta med hjälp av Bluetooth Low Energy.
Vilken smarttelefon eller pekplatta måste du ha för att kunna använda SMART HUB-150?
Version som erfordras för iOS-enheter är iOS 11.0 eller senare. Version som erfordras för Android-enheter är Android 5.0 eller senare.
Kan jag styra lamporna oberoende från varandra med appen?
Med in-lite-appen kan de tre kabelutgångarna på transformatorn styras oberoende av varandra. Det är inte möjligt att styra armaturer på en linje oberoende av varandra.
Kan flera SMART HUB-150-transformatorer styras med en enda app?
Det är möjligt att styra flera SMART HUB-150-transformatorer med in-lite-appen. Det är dessutom möjligt att göra detta i flera trädgårdar.
Kan jag dela appen med min partner?
Tack vare en delningsfunktion är det möjligt att dela appens inställningar. Flera enheter kan då styra belysningen. Se in-lite-appens bruksanvisning.
Vad kostar in-lite-appen?
in-lite-appen finns att ladda ned gratis i Google Play Store och Apple App Store.
View all
Produkt - Kabel
Hur ansluter jag kabeln till transformatorn?
HUB-50/100 har två Easy Connection klickanslutningar. Klipp upp kabeln ett par centimeter i ena änden. Du har nu två trådar bredvid varandra. Skala ungefär 8 mm från båda kabeländarna med hjälp av en kabelskalare. Tvinna sedan koppartrådarna så att inga lösa trådar sticker ut. Flytta kabelingångens Easy-Connect-klämma uppåt och placera den ena kabeländen i ingången. Klicka fast kabeln genom att trycka Easy-Connect-klämman nedåt och kontrollera att kabeln sitter fast ordentligt genom att dra försiktigt i den. Gör likadant med den andra kabeländen. Om du vill, kan du ansluta en andra kabel till transformatorn. Båda kablarna styrs unisont av transformatorn. SMART HUB-150 har tre Easy Connection klickanslutningar. Om du vill, kan du ansluta en andra och tredje kabel till transformatorn. Kablarna kan styras oberoende av varandra med hjälp av in-lite-appen. Se bruksanvisningen för utförliga instruktioner. För att kunna ansluta kabeln till transformatorer av typ CB, måste du använda kabelskor. Dessa levereras som standard med denna transformatortyp. Obs! Har du köpt en in-lite-kabel som har förmonterade kabelskor och vill ansluta den till HUB-50/100 eller SMART HUB-150? Klipp av kabelskorna helt och hållet och skala kabeln enligt ovanstående beskrivning eller läs transformatorns bruksanvisning.
Kan två kablar kopplas till en anslutning?
Transformatorerna HUB-50/100 har två kabelutgångar som båda är lämpliga för en jordkabel och kan styras gemensamt. SMART HUB-150 har tre kabelutgångar som kan styras individuellt med hjälp av in-lite-appen. Det är inte möjligt att ansluta två kablar till en anslutning. Med en CC-2-kabelkoppling är det möjligt att göra förgreningar på en huvudkabel, om nödvändigt. Innan jordkabeln ansluts, är det viktigt att göra en kabelplan. Läs mer om detta på vår blogg. CB-transformatorerna har en kabelutgång, det är inte möjligt att ansluta två kablar till denna.
Kan jag ansluta en annan typ av kabel per kabelutgång?
Per utgång (anslutning) på transformatorn kan två olika kablar anslutas; 14/2- eller 10/2-kabel.
Vilken är den maximala kabellängden?
Vi har två olika kabeltyper i sortimentet , 14/2-kabeln och 10/2-kabel. Den maximala kabellängden för 14/2-kabeln, linjärt dragen, är 40 meter. Den maximala kabellängden för 10/2-kabeln, linjärt dragen, är 80 meter. För att beräkna att du inte överskrider den maximala kabellängden, mäter du längden från transformatorn till änden på kabeln. Detta gäller även förgreningar. Varje kabelände får inte vara längre än 40 eller 80 meter från transformatorn. Alla värden gäller per kabelutgång.
Vad är en förgrening?
Med en CC-2-kabelkoppling, kan du ansluta en andra kabel till den första kabeln. Detta kan vara en kabelände, men det kan även vara till exempel halvvägs längs den första kabeln, så att du enklare kan nå en annan del av trädgården. Respektera alltid de maximala kabellängderna. Gör endast en förgrening med samma kabeltyp.
Kan jag lägga en slinga, där den ena änden ansluts till port 1 och den andra änden till port 2?
Nej, detta är inte tanken. Det kommer medföra störningar på systemet. Kablarna kan endast dras linjärt, eventuellt kan du göra förgreningar på kabeln.
Vad är skillnaden mellan 14/2- och 10/2-kabeln? 
Det finns två olika kabeltyper i sortimentet, 14/2- och 10/2-kabeln. Siffrorna står för tjockleken på kabelns kopparkärna. Kopparkärnan på 10/2-kabeln är tjockare än 14/2-kabeln, men det syns nästan inte utifrån. Om kopparkärnan är tjockare, kan man placera ut armaturer över ett längre avstånd. Det betyder att du med 14/2-kabeln kan ha en maximal längd (linjärt dragen) på 40 meter och med 10/2-kabeln en maximal längd (linjärt dragen) på 80 meter. Vill du ha mer information om linjär kabeldragning? Se vårt blogginlägg om kabel. 
Jag har kapat armaturens kabel. Kan jag reparera den?
Javisst. Använd tillbehöret WATERLOCK. Med WATERLOCK kan du reparera armaturers kapade kablar. Följ stegen nedan för att reparera kabeln: Se först till att all ström som kabeln är ansluten till är avstängd. Använd en liten kopplingsplint 4/6 mm² på högst 18 mm x 12 mm x 16 mm Kapa kabeln till önskad längd med en avisoleringstång eller en kabelskalare. Är kabeln skadad? Kapa då kabeln efter den skadade delen. Med hjälp av en skruvmejsel, lossa skruvarna på kopplingsplintens ena sida Anslut kabelns koppartråd på ena sidan i kopplingsplinten. Vid anslutningen, säkerställ att hela koppartråden sitter i kopplingsplinten, så att endast plasthöljet syns. Upprepa steg 5 och 6 för den andra kabeln. Obs! Koppla ihop rätt färger med varandra via kopplingsplinten. Drag åt skruvarna ordentligt igen Lägg kopplingsplinten mitt i WATERLOCK. Denna är fylld med gel, som ger en 100 % vattentät anslutning. Stäng igen WATERLOCK ordentligt och lyssna om du hör ett ”klick”. Obs! WATERLOCK är inte lämplig för reparation av in-lite-huvudkablar (CBL 14/2 och CBL 10/2).
Min armaturs kabel är skadad. Kan jag reparera den?
Javisst. Använd tillbehöret WATERLOCK. Med WATERLOCK kan du reparera armaturers skadade kablar. Följ stegen nedan för att reparera kabeln: Se först till att all ström som kabeln är ansluten till är avstängd. Använd en liten kopplingsplint 4/6 mm² på högst 18 mm x 12 mm x 16 mm Kapa kabeln till önskad längd med en avisoleringstång eller en kabelskalare. Är kabeln skadad? Kapa då kabeln efter den skadade delen. Med hjälp av en skruvmejsel, lossa skruvarna på kopplingsplintens ena sida Anslut kabelns koppartråd på ena sidan i kopplingsplinten. Vid anslutningen, säkerställ att hela koppartråden sitter i kopplingsplinten, så att endast plasthöljet syns. Upprepa steg 5 och 6 för den andra kabeln. Obs! Koppla ihop rätt färger med varandra via kopplingsplinten. Drag åt skruvarna ordentligt igen Lägg kopplingsplinten mitt i WATERLOCK. Denna är fylld med gel, som ger en 100 % vattentät anslutning. Stäng igen WATERLOCK ordentligt och lyssna om du hör ett ”klick”. Obs! WATERLOCK är inte lämplig för reparation av in-lite-huvudkablar (CBL 14/2 och CBL 10/2).
View all
Produkt - Kabelkoppling (CC-2)
Måste jag skydda kabelkopplingen (CC-2) eller Easy-Lock mot vatten? 
Nej, det behöver du inte göra. Kabelkopplingen (CC-2) och Easy-Lock-kontakten kan utan problem placeras på eller under marken. Tack vare den speciella gelen, skyddas anslutningen mot fukt och annan yttre påverkan. Läs mer om detta på sidan Installationstips.
View all
Produkt - Ljussensor
Hur fäster jag ljussensorn?
Transformatorerna HUB-50 och HUB-100 har en mini-connector-anslutning för ljussensorn. Installera ljussensorn utomhus, på en plats i direkt dagsljus, men undvik påverkan från icke-naturliga ljuskällor för att säkerställa korrekt funktion. SMART HUB-150 har ett astronomiskt kopplingsur som tänder belysningen automatiskt när solen har gått ned. Se respektive transformators bruksanvisning för mer information.
Kan jag byta ljussensorn?
Ja, ljussensorn kan bytas. Ljussensorn finns att köpa hos våra återförsäljare. Titta även på denna film. 
Kan jag förlänga ljussensorn?
Ja, ljussensorkabeln kan förlängas. Det finns särskilda förlängningskablar på 1, 2 och 3 meter. Vi rekommenderar förlängning upp till 4 meter med så få förlängningskablar som möjligt. Titta även på denna film.
Hur många centimeter kabel har ljussensorn som standard?
Ljussensorn har som standard en kabellängd på 1 m och det finns speciella förlängningskablar på 1, 2 och 3 meter. Vi rekommenderar förlängning upp till 4 meter med så få förlängningskablar som möjligt. Titta även på denna film.
View all
Produkt - MOVE
Fungerar rörelsedetektorn även under dagtid?
HUB 50/100-transformatorerna har en ljussensor som automatiskt tänder belysningen när det blir mörkt. SMART HUB-150 saknar ljussensor, och har i stället ett astronomiskt kopplingsur som tänder belysningen när solen har gått ned. Rörelsedetektorn MOVE till HUB-50/100 använder ljussensorn och fungerar därför inte under dagtid. Rörelsedetektorn SMART MOVE till SMART HUB-150 har en egen ljussensor. Alla in-lites rörelsedetektorer fungerar alltså endast när det är mörkt. Läs mer om detta på sidan Installationstips eller se bruksanvisningen för respektive rörelsedetektor.
Hur mycket kabel medföljer rörelsedetektorn MOVE som standard?
Rörelsedetektorn MOVE för transformatorerna HUB-50/100 har som standard en anslutningskabel på 2 meter och kan eventuellt förlängas upp till 22 meter med hjälp av en eller flera MOVE EXT CORD 5 M.
Kan jag förlänga MOVEs kabel?
Rörelsedetektorn MOVE levereras som standard med en kabellängd på 2 meter och kan eventuellt förlängas upp till 22 meter med hjälp av en eller flera MOVE EXT CORD 5 M.
Kan jag koppla ihop eller ansluta rörelsedetektorn till andra enheter?
Nej, det är inte möjligt. Rörelsedetektorn MOVE är endast utvecklad för HUB-50/100. Rörelsedetektorn SMART MOVE fungerar endast med SMART HUB-150.
Fungerar rörelsedetektorn automatiskt när den anslutits?
Ja, rörelsedetektorn MOVE för HUB-50/100 är aktiv i läget ljus-/mörkerväxling och/eller rörelsedetektering. Rörelsedetektorn SMART MOVE för SMART HUB-150 måste först laddas i ca tre timmar i direkt dagsljus innan användning. Via in-lite-appen, lägger du till SMART MOVE och ställer in den. Se bruksanvisningen för mer information.
Hur kan jag se om jag har anslutit rörelsedetektorn korrekt?
Rörelsedetektorn MOVEs tidsinställning syns på pekskärmen på HUB-50/100, om rörelsedetektorn är korrekt ansluten. Funktionen för rörelsedetektorn SMART MOVE för SMART HUB-150-transformatorn kontrollerar du i in-lite-appen. Se bruksanvisningen för mer information.
Hur ställer jag in rörelsedetektorns tid?
MOVEs tid ställer du in via pekskärmen på HUB-50/100. Du kan välja mellan 1, 3 eller 9 minuter. Belysningen kommer att lysa i det inställda antalet minuter efter att rörelse har detekterats i mörkret. SMART MOVE ställer du in via in-lite-appen. Antalet minuter som du vill att belysningen ska lysa efter rörelsedetektering kan ställas in per minut, per kabel och per rutin. Se bruksanvisningen för mer information.
När är rörelsedetektorn aktiv?
SMART MOVE fungerar endast i mörker. Antalet minuter som du vill att belysningen ska lysa efter rörelsedetektering kan ställas in per minut, per kabel och per rutin. MOVE är aktiv i läget ljus-/mörkerväxling och/eller rörelsedetektering. Det är möjligt att ställa in att belysningen är tänd efter rörelsedetektering i 1, 3 eller 9 minuter. Se bruksanvisningen för mer information.
Kan jag koppla rörelsedetektorn till flera transformatorer?
Det är möjligt att ansluta flera rörelsedetektorer SMART MOVE till en SMART HUB-150-transformator. Dessa kan även ställas in separat vad gäller tiden. Väl anslutna arbetar de tillsammans i ett så kallat mesh-nätverk. Flera SMART HUB-150-transformatorer kan även anslutas till en enda rörelsedetektor. För rörelsedetektorn MOVE för transformatorerna HUB-50/100 är detta INTE möjligt. En transformator med en rörelsedetektor och vice versa.
Kan jag koppla flera rörelsedetektorer till varandra?
Nej, det är inte möjligt med MOVE för transformatorerna HUB-50/100. En transformator med en rörelsedetektor och vice versa. Men det är möjligt att ansluta flera trådlösa SMART MOVE till en SMART HUB-150-transformator. Dessa kan även ställas in separat vad gäller tiden. Väl anslutna arbetar de tillsammans i ett så kallat mesh-nätverk. Flera SMART HUB-150-transformatorer kan även anslutas till en enda rörelsedetektor.
View all
Produkt - SMART HUB-150
Hur ställer jag in timern på transformatorn?
HUB-50 och HUB-100 har touchkontroll för att ställa in timern. Timern på SMART HUB-150 kan endast ställas in via in-lite-appen (tillgänglig för iOS och Android). Se respektive transformators bruksanvisning för mer information.
Hur ansluter jag kabeln till transformatorn?
HUB-50/100 har två Easy Connection klickanslutningar. Klipp upp kabeln ett par centimeter i ena änden. Du har nu två trådar bredvid varandra. Skala ungefär 8 mm från båda kabeländarna med hjälp av en kabelskalare. Tvinna sedan koppartrådarna så att inga lösa trådar sticker ut. Flytta kabelingångens Easy-Connect-klämma uppåt och placera den ena kabeländen i ingången. Klicka fast kabeln genom att trycka Easy-Connect-klämman nedåt och kontrollera att kabeln sitter fast ordentligt genom att dra försiktigt i den. Gör likadant med den andra kabeländen. Om du vill, kan du ansluta en andra kabel till transformatorn. Båda kablarna styrs unisont av transformatorn. SMART HUB-150 har tre Easy Connection klickanslutningar. Om du vill, kan du ansluta en andra och tredje kabel till transformatorn. Kablarna kan styras oberoende av varandra med hjälp av in-lite-appen. Se bruksanvisningen för utförliga instruktioner. För att kunna ansluta kabeln till transformatorer av typ CB, måste du använda kabelskor. Dessa levereras som standard med denna transformatortyp. Obs! Har du köpt en in-lite-kabel som har förmonterade kabelskor och vill ansluta den till HUB-50/100 eller SMART HUB-150? Klipp av kabelskorna helt och hållet och skala kabeln enligt ovanstående beskrivning eller läs transformatorns bruksanvisning.
Kan två kablar kopplas till en anslutning?
Transformatorerna HUB-50/100 har två kabelutgångar som båda är lämpliga för en jordkabel och kan styras gemensamt. SMART HUB-150 har tre kabelutgångar som kan styras individuellt med hjälp av in-lite-appen. Det är inte möjligt att ansluta två kablar till en anslutning. Med en CC-2-kabelkoppling är det möjligt att göra förgreningar på en huvudkabel, om nödvändigt. Innan jordkabeln ansluts, är det viktigt att göra en kabelplan. Läs mer om detta på vår blogg. CB-transformatorerna har en kabelutgång, det är inte möjligt att ansluta två kablar till denna.
Hur många VA är transformatorn?
Den maximala belastningen på HUB-50 uppgår till 50 VA. HUB-100 kan belastas upp till 100 VA och SMART HUB-150 kan leverera ström till armaturer på upp till 150 VA. Välj rätt (antal) transformatorer genom att lägga ihop trädgårdens samtliga armaturers VA-värden. Varje armaturs VA-värde finns på förpackningen samt i armaturens installationsanvisningar. Läs mer om detta på vår blogg.
Hur många watt är transformatorn?
Transformatorns effekt anges i VA i stället för W, då detta motsvarar VA-indikationen på våra armaturer. Se respektive transformators bruksanvisning för mer information.
Hur många lampor kan anslutas till transformatorn?
Det beror på det totala installationsvärdet (VA) för belysningen som du vill ansluta. Du kan ansluta 50 respektive 100 VA till HUB-50/100 och SMART HUB-150 kan förse upp till 150 VA till belysningen. Obs! BIG NERO (NARROW) är ett undantag. Anslut upp till 4 stycken BIG NERO (NARROW) till en HUB-50, upp till 7 stycken till HUB-100 och upp till 9 stycken till SMART HUB-150, fördelat över två eller tre kabelutgångar. BIG NERO (NARROW) kan endast anslutas till 10/2-kabel som är max. 40 m lång. Mer information finns på sidan Installationstips eller i vårt blogginlägg om kabelplanen.
Kan jag även installera transformatorn utomhus?
Vi understryker att alla HUB-transformatorer alltid måste monteras på en plats som är skyddad mot nederbörd, minst 50 cm ovanför marken. Använd en (SMART) HUB PROTECTOR om detta inte är möjligt. Korrekt efterlevnad av dessa anvisningar bidrar till en ännu längre livslängd för produkterna, som levereras med 5 års garanti som standard.
Kan kablarna kopplas separat?
Transformatorerna HUB-50/100 har två kabelutgångar, som kan användas för en enda kabel och kan endast styras gemensamt. SMART HUB-150 har tre kabelutgångar som kan styras individuellt med hjälp av in-lite-appen (finns för iOS och Android). Med en CC-2-kabelkoppling är det möjligt att göra förgreningar på en huvudkabel, om nödvändigt. Innan jordkabeln ansluts, är det viktigt att göra en kabelplan. Läs mer om detta på vår blogg.
Vilka märkningar har transformatorerna?
HUB-50/100 har testats och godkänts av kontrollorganen TÜV och (C)UL för alla tillämpliga krav, i såväl Europa, Kanada och USA. SMART HUB-150 har testats och godkänts av kontrollorganen TÜV, (C)UL och KIWA för alla tillämpliga krav, i såväl Europa (CE), Kanada (ISED) och USA (FCC).
Hur återställs transformatorn?
Det är endast i undantagsfall som det är nödvändigt att återställa transformatorn. Återställ transformatorn HUB-50/100 genom att koppla bort den helt. Om detta inte räcker, drar du ut stickkontakten och sätter tillbaka den i uttaget efter ungefär 10 sekunder. Det finns ingen separat återställningsknapp på denna transformatortyp. Återställ SMART HUB-150 genom att hålla knappen på höger sida intryckt (minst 15 sekunder) tills knappen blinkar blått.
View all

Back to top